OVERBOOKET - venteliste til næste hold i 2020

Workshop om Familiesamtaler - 3 moduler - start d. 2. og 3. April 2019

Kurset har til formål at sikre den enkelte deltagers teoretisk viden og praktiske færdigheder i at planlægge, forberede og afholde løsningsfokuseret samtaler med familier, det vil sige børn og deres forældre, stedforældre, søskende og bedsteforældre. 

Varighed:

Kurset består af fem undervisningsdage fordelt på tre moduler, der løber over minimum tre måneder. Hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, - samlet har kurset et omfang på 45 timer. Som det er kendetegnende for al undervisning på Dansk Løsningsfokuseret Institut bygges læringsdesignet op over en meget tæt kobling mellem teori og praksis. Dette sikres dels ved integrering af øvelser samt at de studerende til træningsdagene skal medbringe videooptagelser af deres løsningsfokuseret arbejde med familier. I 2019 afvikler kurset på følgende datoer:

  • Modul 1: tirsdag d. 2. og onsdag d. 2. April

  • Modul 2: onsdag d. 8. Maj

  • Modul 3: onsdag d. 19. og torsdag d. 20. Juni.

Indhold:

Modul 1 består af to indførende undervisningsdage i løsningsfokuseret teori og metode samt de grundlæggende løsningsfokuserede antagelser, og hvordan de viser sig forhold til forældre og børn. Dagene vil beskæftige sig med temaer som: den samskabende dialog, samtalens struktur, at sætte retning (og holde den), at arbejder med flere mål/forandringsønsker, redskaber til at inddrage børn og forældre i samtalen, forskellige samtaleformer (kontekstafklaring) - og en masse andet :-) Formen er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, film mm. ligesom der på første undervisningsdag udleveres litteratursamling til resten af kurset, og som knytter sig til kursets tema.

Modul 2 består af en opfølgnings- og fastholdelsesdag. Hvad er I lykkedes med, og hvad er der behov for at samle op på? Afhængig af deltagerantal skal vi eksperimentere med samtaler med flere, se film og både snakke om udfordringer og succes’er.

Modul 3 indeholder to træningsdage, som giver deltagerne mulighed for at centrere sig om deres praksis på arbejdspladsen, således af kurset direkte kobler sig på den enkeltes praksis. Disse dage bygges op om egne videooptagelser af, hvordan deltagerne omsætter deres viden om løsningsfokuserede samtaler med familier, og læringsdesignet er opbygget således, at alle arbejder med egne klip såvel som de andres. Dette er med henblik på at sikre optimale progressionsmuligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. 

FAQ:

Målgruppe: kurset henvender sig til professionelle, der sidder i myndighedsfunktion såvel som foranstaltningsfunktion, dvs. har samtaler der centrerer sig om at skabe og understøtte forandringsprocesser i familier.

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning samt været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager deltagerbevis. 

Pris: 7.500 kr. ex.moms pr.pers., - prisen inkluderer materiale samt fuld forplejning på alle undervisningsdage.

Maks. antal deltagere: 8

Undervisningssted: DLI’s lokaler på Vangedevej 225, 2870 Dyssegård (LØFT-huset)

Tilmelding: følg linket - tilmeldingsfrist senest d. 1. Marts 2019.

Undervisere: Anne-Marie Wulf, Familieterapeut, Master i Pædagogisk Udviklingsarbejde samt IASTI-akkrediteret underviser, founder af DLI.