Velkommen til et institut, der har til formål at skabe en variation af læringsrum for praktikere, der ønsker at udvikle og styrke deres komptencer i løsningsfokuserede samtaler med andre. Det handler om kommunikation, og om det særlige sprog og mindset, den løsningsfokuserede tænkning cirkulerer omkring. Og vores undervisning handler om at integrere nye lag af læring gennem en daglig praksis, hvor du løbende får afprøvet, eksperimenteret og udviklet din personlige profil, som løsningsfokuseret praktiker. 

Dansk Løsningsfokuseret Institut blev som de foreløbig eneste i Danmark i 2016 akkrediteret og certificeret af International Alliance of Solutionfocused Teaching Institutes (IASTI) med mulighed for at udbyde den 3-årige uddannelse, som Master Solutionfocused Practitioner. 

Akkrediteringen betyder, at der er stillet krav til undervisernes uddannelse og praksis indenfor den løsningsfokuserede tilgang, ligesom der er indhentet anbefalinger fra arbejdspladser, der har benyttet underviserne. Som deltager modtager du således en undervisning af høj faglig kvalitet med international standard.  Download DLI's flyer om Uddannelse og Kurser