Løsningsfokuseret Praktiker, Advanced level

Photo by wildpixel/iStock / Getty Images
 • For dig, der allerede har lært at arbejde løsningsfokuseret i din praksis.

 • Uddannelsen skaber mulighed for at lære om det teoretiske og filosofiske afsæt, der informerer en løsningsfokuseret tilgang. 

 • Undervisningen er praksisnær, dynamisk og struktureret.

 • Enkel og digitaliseret adgang til materiale, litteratur, opgaver mm.

 • 70 timers undervisning, 14 timers gæsteworkshop og studiegruppe

 • Krav om 10 timers ekstern supervision samt dokumenterer 50 timers praksis og 50 timers samtalelogs.

 • Pris 28.000 kr. inkl. materiale, bøger, gæsteworkshop & forplejning

 • Du tilmelder dig uddannelsen under “Praktisk info og tilmelding” .

 • Medlemmer af faglige organisationer kan via Den kommunale Kompetencefond søge eventuelt tilskud. Tal med din leder, og tjek Den kommunale kompetencefond, hvor du også finder ansøgningsskema.

 • Optagelseskrav er Basic Level eller mindst 55 timers undervisning og træning i løsningsfokuseret uddannelse samt dokumenteret 100 timers praksis. Optagelse af samtale skal fremsendes og godkendes for optagelse, hvilket sikre et højt fagligt niveau.

Næste hold på Advanced Level starter september/oktober 2019:

 • Opstart: Præsentation, litteratur, den digitale platform

 • Modul 1: Bag baglandet,- om de teoretiske og filosofiske tanker bag.

 • Modul 2: Misbrug og afhængighed

 • Modul 3: Far, mor og børn

 • Modul 4: Teams og grupper

 • Modul 5: Ledelse med mus og mænd

 • Juni: første mulighed for eksamination

 • September: anden mulighed for eksamination.

 • 2 studiedage, der planlægges nærmere.

 • Gæsteworkshop, endnu ikke planlagt

Mellem hver undervisningsperiode skal du forvente at afsætte tid til studiearbejde, individuelt og sammen med medstuderende. Undervisningen foregår fra kl. 9 - 16 i LØFT-huset, Vangedevej 225, 2870 Dyssegård, hvor der er fuld forplejning. Du  kan downloade oversigten til Løsningsfokuseret Praktiker, Advanced level her

Indhold

Advanced level består af undervisning, øvelser og eksempler, samt uddybende gennemgange af ideer fra teoretikere som f.eks Bateson, Wittgenstein og Erickson samt disses betydning for praksis i det løsningsfokuserede felt. Undervisningen tilrettelægges på måder, der giver mulighed for at knytte an til teoretiske og metodiske spørgsmål, der udspringer fra de studerendes arbejdsliv og praksisfelt, hvorfor meget af undervisningen knyttes an til dine optagelser af din løsningsfokuserede praksis. Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde indenfor en løsningsfokuseret ramme i forskellige arbejdsmæssige kontekster, som f.eks.: Familier og Børn, Ledelse eller arbejdet i Grupper & Team

Eksamination & Certificering

1) Du medbringer en optagelse af et stykke løsningsfokuseret praksis fra din arbejdshverdag, som du mener repræsenterer det, du har lært på DLI. For at bestå eksaminationen skal du demonstrere at have tilegnet dig solid viden om løsningsfokuserede grundantagelser, principper og teknikker og i øvrigt være i stand til at arbejde løsningsfokuseret på måder, der afspejler dine personlige kompetencer og foretrukne måder. For at sikre et fortløbende lærings- og udviklingsperspektiv, opbygges feedbacken på måder, der fører frem til tre-fire spørgsmål eller udsagn, som giver dig mulighed for at arbejde videre med det stykke arbejde, du har valgt at præsentere som dit eksamensprojekt.

2) Dernæst formulerer du de ideer og refleksioner, der følger første del af eksaminationen. Således evaluerer eksaminationen ikke bare dit kendskab til og brug af løsningsfokuserede principper og teknikker, men også din evne til at reflektere over egen praksis i en løsningsfokuseret ramme, ligesom din unikke måde at forstå og udøve løsningsfokuseret teori og praksis på, belyses.

Certificering gives ved dokumenteret 100 timers løsningfokuseret praksis indenfor 1 år, modtaget supervison som krævet på det aktuelle Level samt bestået eksamen. For at sikre, at alle har mulighed for at nå dette, kan man gå til eksamen på 2 forskellige tidspunkter indenfor en 3 måneders periode. Således kan hvert niveau strække sig fra 9 til 12 måneder.