Samtaler med børn

Kurset har til formål at sikre dig teoretisk viden og praktiske færdigheder i at planlægge, forberede og afholde løsningsfokuseret samtaler med børn. 

Varighed:

Kurset består af to moduler, der løber over minimum fire måneder. Modul 1 indeholder to undervisningsdage og Modul 2 består af tre træningsdage, hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, så kurset i alt har et omfang på 45 timer.  Som det er kendetegnende for al undervisning på DLI bygges læringsdesignet op over en meget tæt kobling mellem teori og praksis. Dette sikres ved at du til træningsdagene skal medbringe videooptagelser af dit løsningsfokuseret arbejde med børn. 

Indhold:

Modul 1 består af to indførende undervisningsdage i løsningsfokuseret teori og metode, herunder fokuseres på de forhold, der gør sig særligt gældende for arbejdet med børn og deres omsorgspersoner. I løbet af dagene introduceres du for grundlæggende løsningsfokuserede antagelser om samtaler med børn, ligesom teknikker og redskaber til at engagere børnene i løsningsfokuserede samtaler og måder at medtænke barnets omsorgspersoner gennemgås, eks. De 3 huse. Med andre ord vil du stifte bekendtskab med løsningsfokuserede perspektiver på, hvordan man kan knytte an til børns sproglighed og kreativitet, hvordan man kan inddrage netværk og skabe en LEAD© med børn såvel som andre interessenter. Forud for Modul 1 udleveres artikler, der vil danne afsæt for dagenes indhold. 

Modul 2 indeholder tre træningsdage, som giver dig mulighed for at centrere dig om din praksis på arbejdspladsen. Disse dage bygges op over egne videooptagelser af, hvordan du omsætter din viden om løsningsfokuserede samtaler med børn, og læringsdesignet bygges op, så alle arbejder med egne klip såvel som de andres, hver gang vi mødes. Dette er med henblik på at sikre optimale progressionsmuligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. Således retter kurset sig mod professionelle, der sidder i myndighedsfunktion såvel som foranstaltningsfunktion.

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning, og været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager et afsluttende bevis. 

Pris: 

Samlet pris for kurset er 7.500 kr. ex. moms pr. person. Rekvireres kurset af en arbejdsplads aftales særskilt pris.