Dansk Løsningsfokuseret Institut er som de eneste i Danmark i akkrediteret og certificeret af International Alliance of Solutionfocused Teaching Institutes (IASTI).

Akkrediteringen betyder, at der løbende stilles krav til undervisernes uddannelse og praksis indenfor den løsningsfokuserede tilgang, ligesom der er indhentet anbefalinger fra arbejdspladser, vi har trænet og undervist.  

Download DLI's flyer om Uddannelse og Kurser

Velkommen til dig, der er nysgerrig på den løsningsfokuserede tilgang og måske også ønsker at udvikle og styrke dine samtalekompetencer. Det kan du gøre ved at deltage i vores undervisning og kurser, der er praksisnær og af international standard.

Undervisningen handler om at integrere nye lag af læring gennem en daglig praksis, hvor du får afprøvet, eksperimenteret og udviklet din personlige profil, som løsningsfokuseret praktiker.

Det handler om kommunikation, og om det særlige sprog og mindset, den løsningsfokuserede tænkning cirkulerer omkring.