Løsningsfokuseret supervision

Kurset har til formål at sikre den enkelte deltager teoretisk viden og praktiske færdigheder i at planlægge, forberede og forestå løsningsfokuseret supervision.

Forudsætninger: 

For at deltage på dette kurser og udvikle dine færdigheder som supervisor forudsættes det, at du har bestået uddannelsen på DLI som Erfaren Løsningsfokuseret Praktiker (niveau 2).  

Varighed:

Kurset består af 2 moduler, der løber over minumum 4 måneder. Modul 1 indeholder 2 undervisningsdage og Modul 2 består af 3 træningsdage, hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, så kurset i alt har et omfang på 45 timer. At deltagerne mestrer praksisdelen sikres ved, at du skal medbringe egne filmklip på træningsdagene. Denne tætte kobling mellem teori og praksis sikrer en høj kvalitet.

Indhold:

Modul 1 består af to indførende undervisningsdage i løsningsfokuseret teori og metode med særlig fokuseres på supervision.. I løbet af dagene introduceres for grundlæggende løsningsfokuserede antagelser om supervision og teamcoaching, ligesom teknikker til dels at strukturere supervisionen og engagere deltagerne i samme gennemgås. Med andre ord vil du introduceres for løsningsfokuserede perspektiver på, hvad supervision kan bruges til, og hvordan den kan formes, herunder kommer vi bland andet ind på supervisors rolle og opgave samt nogle af de særlige udfordringer en supervision kan byde på, især når det er gruppesupervision.  Som forberedelse til Modul 1 udleveres artikler, der vil danne afsæt for dagenes indhold. 

Modul 2 indeholder tre træningsdage, som giver dig mulighed for at centrere dig om din praksis på arbejdspladsen. Disse dage bygges op over egne videooptagelser af, hvordan du omsætter din viden om løsningsfokuseret supervision, og læringsdesignet bygges op, så alle arbejder på egne klip såvel som de andres, hver gang vi mødes. Dette er med henblik på at sikre optimale progressionsmuligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. 

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning, og været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager et afsluttende bevis.