Den løsningsfokuserede Mentor

Kurset er til dig, der arbejder som mentor og som ønsker at få en teoretisk viden og praktiske færdigheder i at mentere borgere, dvs. at kunne guide, støtte og vejlede andre mennesker i at nå deres mål, - og måske indenfor rammer sat af et Jobcenter.

Varighed:

Kurset består af fem undervisningsdage fordelt på tre moduler, der løber over minimum tre måneder. Hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, - samlet har kurset et omfang på 45 timer. Som det er kendetegnende for al undervisning på Dansk Løsningsfokuseret Institut bygges læringsdesignet op over en meget tæt kobling mellem teori og praksis. Dette sikres dels ved integrering af øvelser samt at du som deltager til træningsdagene skal medbringe videooptagelser af dit løsningsfokuserede arbejde med en mentee. I 2019 afvikler kurset på følgende datoer:

  • Modul 1:

  • Modul 2:

  • Modul 3:

Indhold:

Modul 1 består af to indførende undervisningsdage i løsningsfokuseret teori og metode samt de grundlæggende løsningsfokuserede antagelser, og hvordan de viser sig forhold udsatte borgere. Dagene vil beskæftige sig med temaer som den samskabende dialog, samtalens struktur, at sætte retning (og holde den), at arbejder med forskellige mål/forandringsønsker, eks. borgerens på den ene side og Jobcentrets på den anden, redskaber til samtaler med den umotiverede borger, borgere med psykiatriske diagnoser samt forskellige samtaletyper (kontekstafklaring) - og en masse andet :-) Formen er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, film mm. ligesom der på første undervisningsdag udleveres litteratursamling til resten af kurset, og som knytter sig til kursets tema.

Modul 2 består af en opfølgnings- og fastholdelsesdag. Hvad er I lykkedes med, og hvad er der behov for at samle op på? Afhængig af deltagerantal skal vi eksperimentere med mere konkrete vanskeligheder du som deltager kan opleve, se film og både snakke om udfordringer og succes’er.

Modul 3 indeholder to træningsdage, hvor du får mulighed for at fokusere på din praksis på arbejdspladsen, således af kurset direkte kobler sig på den enkeltes arbejde. Disse dage bygges op om egne videooptagelser af, hvordan du mestre at omsætte din viden og arbejde som løsningsfokuseret mentor. Læringsdesignet er opbygget således, at alle arbejder med egne klip såvel som de andres. Dette er med henblik på at sikre optimale progressions muligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. 

FAQ:

Målgruppe: kurset henvender sig til professionelle, der arbejder i mentorfunktion, uanset om det er som ekstern leverandør eller ansat i et Jobcenter, dvs. dit arbejde centrerer sig grundlæggende om hos udsatte borgere at skabe og understøtte forandringsprocesser, der arbejder i retning at erhvervsmæssig afklaring, og/eller tilbagevenden.

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning samt været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager deltagerbevis. 

Pris: 7.500 kr. ex.moms pr.pers., - prisen inkluderer materiale samt fuld forplejning på alle undervisningsdage.

Maks. antal deltagere: 8

Undervisningssted: DLI’s lokaler på Vangedevej 225, 2870 Dyssegård (LØFT-huset)

Tilmelding: følg linket - tilmeldingsfrist senest d.

Undervisere: Anne-Marie Wulf, IASTI-akkrediteret underviser og founder af DLI samt