Løsningsfokuseret Praktiker, Basic level

Photo by choness/iStock / Getty Images
 • For dig med interesse for den løsningsfokuserede tilgang samt en praksis at eksperimentere i.

 • En uddannelse, der giver nye forståelser og handlemuligheder.

 • En undervisning, der er praksisnær, dynamisk og struktureret.

 • Enkel og digitaliseret adgang til materiale, litteratur, opgaver mm.

 • 70 timers undervisning, 14 timers gæsteworkshop samt deltagelse i intern supervision, studiegruppe samt dokumenterer 100 timers praksis.

 • Pris 28.000 kr. inkl. materiale, bøger, forplejning.

 • Du tilmelder dig uddannelsen under “Praktisk info og tilmelding” .

 • Medlemmer af faglige organisationer kan søge tilskud via Den kommunale kompetencefond ligesom du efter aftale med din arbejdsgiver kan selvfinanciere uddannelsen via Bruttolønsordningen.

Næste hold på Basic Level starter 1. September 2019:

 • fra 1. September opstart med udlevering af litteratur og adgang til digital platform, hvorfra artikler, opgaver mm. kan downloades.

 • 9. og 10. September: gæsteworkshop med Elliott Connie, USA - The art of asking SF questions that leads towards change.

 • 7. og 8. Oktober: Fra Modernisme til poststrukturalisme.

 • 18. og 19. November: Om at indlede samtalen og skabe LEAD©

 • December: studiedag med supervision

 • 15. og 16. Januar: Tidsmaskiner; fremtid, fortid, nutid

 • Februar: studiedag med supervision

 • 9. og 10. Marts: Spørge-Jørgen

 • April: studiedag med supervision

 • 11. og 12. Maj: Det løsningsfokuserede loop

 • Juni 2020: første mulighed for eksamination

 • September 2020: anden mulighed for eksamination

Alle dage undervises fra kl. 9 - 16 og undervisningen foregår i LØFT-huset, Vangedevej 225, 2870 Dyssegård. Forplejning og materialer indgår i prisen. En detaljeret beskrivelse af de enkelte moduler på Basic Level i 2019/2020 kan fås ved at maile kontakt@danskloesningsfokuseretinstitut.dk

Nærmere indhold

Uddannelsesplanen består af en vekselvirkning mellem undervisning, øvelser og eksempler samt arbejdet med det filmmateriale du medbringer fra din praksis. Du præsenteres for de grundlæggende antagelser i den løsningsfokuserede tilgang, ligesom de mange teknikker til at engagere andre i samtaler gennemgås. Du vil stifte bekendtskab med løsningsfokuseret problemforståelse, menneskesyn og øvrige grundantagelser, der adskiller LØFT fra andre tilgange i feltet. Sideløbende hermed, og for at understøtte det teoretiske element, vil du arbejde med borgerens forandringsønsker, de forskellige spørgsmålstyper, skaler og andre løsningsfokuserede principper og teknikker.

Eksamination & Certificering

Du medbringer en optagelse af et stykke løsningsfokuseret praksis fra din arbejdshverdag, som du mener repræsenterer det, du har lært på DLI. For at bestå eksaminationen skal du demonstrere at have tilegnet dig evnen til gennem løsningsfokuserede metoder at engagere andre i samtale om, hvordan livet ser ud, når først problemet er blevet mindre eller er helt væk. Dernæst formulerer du de ideer og refleksioner, der følger af første del af eksaminationen. Således evaluerer eksaminationen ikke bare dit kendskab til og brug af basale løsningsfokuserede principper og teknikker, men også din evne til at reflektere over egen praksis i en løsningsfokuseret ramme.  

Certificering som Certified Solution-Focused Practitioner gives ved dokumenteret 100 timers løsningfokuseret praksis indenfor 1 år, modtaget supervison som krævet på det aktuelle Level samt bestået eksamen. For at sikre, at alle har mulighed for at nå dette, kan man gå til eksamen på 2 forskellige tidspunkter indenfor en 3 måneders periode. Således kan hvert niveau strække sig fra 9 til 12 måneder.