Løsningsfokuserede Netværksmøder

Kurset har til formål at sikre dig teoretisk viden og praktiske færdigheder i at planlægge, forberede og lede løsningsfokuseret netværksmøder.

Varighed:

Kurset består af 2 moduler, der løber over minumum 4 måneder. Modul 1 indeholder 2 undervisningsdage og Modul 2 består af 3 træningsdage, hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, så kurset i alt har et omfang på 45 timer.  At du mestrer praksisdelen sikres ved, at du skal medbringe filmklip på træningsdagene. Denne tætte kobling mellem teori og praksis sikrer en høj kvalitet.

Indhold:

Modul 1 består af to indførende undervisningsdage i løsningsfokuseret teori og metode, herunder fokuseres på de forhold, der gør sig særligt gældende for netværksmøder og ledelse af samme. I løbet af dagene introduceres for grundlæggende løsningsfokuserede antagelser om mødeledelse, ligesom teknikker til at engagere deltagerne på netværksmødet i løsningsfokuserede samtaler gennemgås. Med andre ord vil du stifte bekendtskab med løsningsfokuserede perspektiver på, hvad netæværksmøder kan bruges til, og hvordan de kan formes, herunder kommer vi blandt andet til at behandle mødelederens rolle og opgave samt nogle af de særlige udfordringer et netværksmøde kan byde på. Som forberedelse til Modul 1 udleveres artikler, der vil danne afsæt for dagenens indhold. 

Modul 2 indeholder tre træningsdage, som giver dig mulighed for at centrere dig om din praksis på arbejdspladsen. Disse dage bygges op over egne videooptagelser af, hvordan du omsætter din viden om løsningsfokuserede netværksmøder og mødeledelse, og læringsdesignet bygges op, så alle arbejder på egne klip såvel som de andres, hver gang vi mødes. Dette er med henblik på at sikre optimale progressionsmuligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. 

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning, og været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager et afsluttende bevis.  

Pris: 

Den samlede pris for kurset er 7.500 kr. ex. moms pr. person. Såfremt en arbejdsplads rekvirerer kurset aftales særskilt pris.