Løsningsfokuseret ledelse

Kurset har til formål at sikre den enkelte deltager teoretisk viden og praktiske færdigheder i at agere som leder ud fra et løsningsfokuseret perspektiv. Det betyder, at ledelsesopgaver som MUS-samtaler, ansættelse/afskedigelse, mødeledelse og andet "gribes an" udfra de løsningsfokuserede tanker og idéer, så du som leder oplever dig mere kompetent samtidig med at du får redskaber til at udøve ledelse på baggrund af de løsningsfokuserede antagelser. 

Forudsætninger: 

For at deltage på dette kurser og udvikle dine færdigheder som løsningsfokuseret leder forudsættes det, at du har bestået uddannelsen som Erfaren Løsningsfokuseret Praktiker (niveau 2) på DLI eller anden tilsvarende.

Varighed:

Kurset består af 2 moduler, der løber over minumum 4 måneder. Modul 1 indeholder 2 undervisningsdage og Modul 2 består af 3 træningsdage, hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, så kurset i alt har et omfang på 45 timer. At deltagerne mestrer praksisdelen sikres ved, at du skal medbringe egne filmklip på træningsdagene. Denne tætte kobling mellem teori og praksis sikrer en høj kvalitet.

Indhold:

Modul 1 består af to indførende undervisningsdage i løsningsfokuseret teori og metode med særlig fokus på ledelse. I løbet af dagene introduceres for grundlæggende løsningsfokuserede antagelser om ledelse og lederskab, ligesom teknikker til at strukturere diverse ledelsesopgaver og engagere din medarbejdere i sammen, gennemgås. Med andre ord vil du blive introduceret for løsningsfokuserede perspektiver på, hvad løsningsfokuseret ledelse kan bruges til, og hvordan den kan formes. Som forberedelse til Modul 1 udleveres artikler, der vil danne afsæt for dagenes indhold.   

Modul 2 indeholder tre træningsdage, som giver dig mulighed for at centrere sig om din praksis på arbejdspladsen. Disse dage bygges op over egne videooptagelser af, hvordan du omsætter din viden om løsningsfokuseret ledelse. Læringsdesignet bygges op, så alle arbejder på egne klip såvel som de andres, hver gang vi mødes. Dette er med henblik på at sikre optimale progressionsmuligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. 

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning, og været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager et afsluttende bevis.