Løsningsfokuseret ledelse

Kurset har til formål at sikre den enkelte deltager teoretisk viden og praktiske færdigheder i at agere som leder ud fra et løsningsfokuseret perspektiv. Det betyder, at ledelsesopgaver som MUS-samtaler, ansættelse/afskedigelse, mødeledelse og andet "gribes an" udfra de løsningsfokuserede tanker og idéer, så du som leder oplever dig mere kompetent samtidig med at du får redskaber til at udøve ledelse på baggrund af de løsningsfokuserede antagelser. 

Forudsætninger: 

For at deltage på dette kurser og udvikle dine færdigheder som løsningsfokuseret leder forudsættes det, at du har kendskab til den løsningsfokuserede tilgang, og har deltaget i undervisning/kurser svarende til mindst 28 timer, eller fire dage.

Varighed:

Kurset består af 2 moduler med to måneder mellem. Modul 1 indeholder 2 undervisningsdage og Modul 2 består af 3 træningsdage, hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, så kurset i alt har et omfang på 45 timer. At deltagerne mestrer praksisdelen sikres ved, at du skal medbringe egne filmklip på træningsdagene. Denne tætte kobling mellem teori og praksis sikrer en høj kvalitet, og at du mestre i praksis, hvad du teoretisk har lært. Kurset er planlagt til at holdes i 2020 på følgende dage:

  • Modul 1 - d. 29. og 30. Januar

  • Modul 2 - d. 25., 26. og 27. Marts

Indhold:

Modul 1 består af to indførende undervisningsdage i løsningsfokuseret teori og metode med særlig fokus på ledelse. I løbet af dagene introduceres for grundlæggende løsningsfokuserede antagelser om ledelse og lederskab, ligesom teknikker til at strukturere diverse ledelsesopgaver og engagere din medarbejdere i sammen, gennemgås. Med andre ord vil du blive introduceret for løsningsfokuserede perspektiver på, hvad løsningsfokuseret ledelse kan bruges til, og hvordan den kan formes. Som forberedelse til Modul 1 udleveres artikler, der vil danne afsæt for dagenes indhold.   

Modul 2 indeholder tre træningsdage, som giver dig mulighed for at centrere sig om din praksis på arbejdspladsen. Disse dage bygges op over egne videooptagelser af, hvordan du omsætter din viden om løsningsfokuseret ledelse. Læringsdesignet bygges op, så alle arbejder på egne klip såvel som de andres, hver gang vi mødes. Dette er med henblik på at sikre optimale progressionsmuligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. 

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning, og været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager et afsluttende bevis.  

FAQ:

Målgruppe: kurset henvender sig til ledere indenfor det sociale felt, der sidder med faglig og personalemæssig ledelse.

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning samt været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager deltagerbevis. 

Pris: 6.000 kr. ex.moms pr.pers., - prisen inkluderer materiale samt fuld forplejning på alle undervisningsdage.

Maks. antal deltagere: 10 - (hvis mere end otte deltagere flyttes lokationen), - oprettes kun ved mindst seks deltagere.

Undervisningssted: DLI’s lokaler på Vangedevej 225, 2870 Dyssegård (LØFT-huset)

Tilmelding: følg linket - tilmeldingsfrist.

Undervisere: Anne-Marie Wulf, Master i Pædagogisk Udviklingsarbejde samt IASTI-akkrediteret underviser, founder af DLI. Anne-Marie har praksiserfaring som leder indenfor Børnefamilieområdet og kendskab til de udfordringer og dilemmaer, der kan opstår i lederrollen samt teoretiske indsigt i personaleledelse og organisationsudvikling.