Samtaler om overgreb og krænkelser

Kurset har til formål at sikre den enkelte deltagers teoretisk viden og praktiske færdigheder i at tale med mennesker, der har været udsat for forskellige former for vold, overgreb eller andre uretfærdigheder. 

Forudsætninger:

For at deltage i dette kursus skal du have mindst DLI, Løsningsfokuseret Praktiker (Niveau 1) eller tilsvarende uddannelse af mindst 1 års varighed. 

Varighed:

Kurset består af to moduler, der løber over minimum fire måneder. Modul 1 indeholder to undervisningsdage og Modul 2 består af tre træningsdage, hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, så kurset i alt har et omfang på 45 timer.  Som det er kendetegnende for al undervisning på DLI bygges læringsdesignet op over en meget tæt kobling mellem teori og praksis. Du skal derfor til træningsdagene medbringe egne videooptagelse af løsningsfokuserede samtaler med mennesker, der har oplevet uretfærdigheder og/eller krænkelser.   

Indhold:

Modul 1 består af to indførende undervisningsdage i løsningsfokuseret teori og metode, herunder fokuseres på de forhold, der gør sig særligt gældende for arbejdet med mennesker, der på den ene eller anden måde har været udsat for krænkelser. I løbet af dagene introduceres de studerende for grundlæggende løsningsfokuserede antagelser om samtaler, ligesom teknikker og redskaber til at engagere andre i løsningsfokuserede samtaler gennemgås. Således vil vi beskæftige os med, hvordan samtaler kan struktureres på måder, der faciliterer andre og bedre måder at forstå sig selv såvel som der, der er sket.

Forud for Modul 1 udleveres artikler, der vil danne afsæt for dagenes indhold. 

Modul 2 indeholder tre træningsdage, som giver deltagerne mulighed for at centrere sig om deres praksis på arbejdspladsen. Disse dage bygges op over egne videooptagelser af, hvordan deltagerne omsætter deres viden om løsningsfokuserede samtaler med mennesker, der har været udsat for forskellige former for overgreb. Læringsdesignet bygges op, så alle arbejder med egne klip såvel som de andres, hver gang vi mødes. Dette er med henblik på at sikre optimale progressions muligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. Kurset rette sig mod professionelle, der arbejder med mennesker, der har været udsat for overgreb, krænkelser eller lignende. 

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning, og været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager et afsluttende bevis.