Praktisk info

Betaling

Prisen for deltagelse på hvert uddannelses niveau er 28.000 kr., der kan betales i 2 rater, ét i forbindelse med tilmelding og ét det efterfølgende år.

For deltagelse på Basic Level med start i 2019 betales 1. rate ca 1/2 2019 og 2. rate 1/6 2019. For private, der selv betaler, indgås individuelle aftaler.  

I prisen indgår undervisning af DLI's akkrediterede underviserer samt internationale gæsteundervisere, undervisningsmateriale, intern supervision (Basic Level) samt forplejning på undervisningsdagene med frokost, frugt og drikkevarer. Forudsætning for oprettelse af hold vil som oftest være 4 personer, max. antal deltagere pr. hold er 10 personer. 

Kurser

Hvert kursus udbydes mindst en gang årligt og annonceres her på hjemmesiden og på de socialemedier, Facebook, LinkIn og Twitter - så hold øje dér. Enhver arbejdsplads kan rekvirere et eller flere kurser, der kan designes mere specifikt. Under de enkelte kurser står deltagerprisen. 

Alle uddannelser og kurser holdes med mindre andet er aftalt i LØFT-huset, Vangedevej 225, 2870 Dyssegård.  

Tilmelding- og kontaktformular

Navn *
Navn
Kontakt og henvendelse af enhver art. Ved tilmelding til uddannelse, gerne lidt om uddannelsesbaggrund. Ved tilmelding af flere, skrives navne på samtlige deltagere.
Jeg ønsker at tilmelde mig:
Valg af betaler *