Praktisk info

Uddannelser

Akkreditering gives ved dokumenteret 100 timers løsningfokuseret praksis indenfor 1 år, modtaget supervison som krævet på det aktuelle Level samt bestået eksamen. For at sikre, at alle har mulighed for at nå dette, kan man gå til eksamen på 2 forskellige tidspunkter indenfor en 3 måneders periode. Således kan hvert niveau strække sig fra 9 til 12 måneder. Optagelseskriterier finder du under "Uddannelse" på de enkelte niveau beskrivelser. 

Prisen for deltagelse på hvert niveau er 28.000 kr., der kan betales i 2 rater, ét i forbindelse med tilmelding og ét det efterfølgende år. For deltagelse på Basic, Advanced eller Master Level med start i 2018 betales 1. rate ca 1/9-2018 og 2. rate 1/2 2019. For private, der selv betaler, indgås individuelle aftaler.  

I prisen indgår undervisning af DLI's akkrediterede underviserer samt internationale gæsteundervisere, undervisningsmateriale, intern supervision (Basic Level) samt forplejning på undervisningsdagene med frokost, frugt og drikkevarer. Forudsætning for oprettelse af hold vil som oftest være 4 personer, max. antal deltagere pr. hold er 10 personer. 

Kurser

Hvert kursus udbydes mindst en gang årligt og annonceres her på hjemmesiden og på de socialemedier, Facebook, LinkIn og Twitter - så hold øje dér. Enhver arbejdsplads kan rekvirere et eller flere kurser, der kan designes mere specifikt. Under de enkelte kurser står deltagerprisen. 

I prisen indgår undervisning, supervision, undervisningsmateriale, forplejning på undervisningsdagene med frokost, frugt og drikkevarer. Forudsætning for afvikling af kurser er minumum deltagelse af 6 personer. 

Alle uddannelser og kurser holdes i LØFT-huset, Vangedevej 225, 2870 Dyssegård.  

Tilmelding- og kontaktformular

Navn *
Navn
Gerne uddannelsesmæssig baggrund ved tilmelding til uddannelse
Jeg ønsker at tilmelde mig:
Valg af betaler *