Løsningsfokuseret Praktiker, Advanced level

Photo by wildpixel/iStock / Getty Images
 • For dig, der allerede har lært at arbejde løsningsfokuseret i din praksis.

 • Uddannelsen skaber mulighed for at lære om det teoretiske og filosofiske afsæt, der informerer en løsningsfokuseret tilgang. 

 • Undervisningen er praksisnær, dynamisk og struktureret.

 • Enkel og digitaliseret adgang til materiale, litteratur, opgaver mm.

 • 70 timers undervisning, 14 timers gæsteworkshop og studiegruppe

 • Krav om 10 timers ekstern supervision samt dokumenterer 50 timers praksis og 50 timers samtalelogs.

 • Pris 28.000 kr. inkl. materiale, bøger, gæsteworkshop & forplejning

 • Du tilmelder dig uddannelsen under “Praktisk info og tilmelding” .

 • Medlemmer af faglige organisationer kan søge tilskud via Den kommunale kompetencefond ligesom du efter aftale med din arbejdsgiver kan selvfinanciere uddannelsen via Bruttolønsordningen.

 • Optagelseskrav er Certified Solution-Focused Practitioner eller mindst 55 timers dokumenteret undervisning og træning i løsningsfokuseret uddannelse samt dokumenteret 100 timers praksis. Skriv for nærmere info om optagelsesprocedure.

Næste hold på Advanced Level starter 13. September 2019:

 • 13. september: hent grundbogen og få en kop kaffe samt adgang til litteratur på den digitale platform

 • 23. og 24. Oktober: Bag baglandet,- om de teoretiske og filosofiske tanker bag.

 • 09. og 10. December: Far, mor og børn

 • 21. og 22. Januar: Teams og grupper

 • 03. og 04. Marts: Misbrug og afhængighed

 • April: gæsteworkshop, nærmere info følger

 • 18. og 19. Maj: Ledelse med mus og mænd

 • 22. og 23. Juni: første mulighed for eksamination

 • September: anden mulighed for eksamination.

 • 3 studiedage, der planlægges nærmere.

Mellem hver undervisningsperiode skal du forvente at afsætte tid til studiearbejde, individuelt og sammen med medstuderende. Undervisningen foregår fra kl. 9 - 16 i LØFT-huset, Vangedevej 225, 2870 Dyssegård, hvor der er fuld forplejning. Detaljeret programoversigt for de enkelte moduler på Advanced Level 2019/2020 fås ved at sende en mail til kontakt@danskloesningsfokuseretinstitut.dk

Indhold

Advanced level består af undervisning, øvelser og eksempler, samt uddybende gennemgange af ideer fra teoretikere som f.eks Bateson, Wittgenstein og Erickson samt disses betydning for praksis i det løsningsfokuserede felt. Undervisningen tilrettelægges på måder, der giver mulighed for at knytte an til teoretiske og metodiske spørgsmål, der udspringer fra de studerendes arbejdsliv og praksisfelt, hvorfor meget af undervisningen knyttes an til dine optagelser af din løsningsfokuserede praksis. Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde indenfor en løsningsfokuseret ramme i forskellige arbejdsmæssige kontekster, som f.eks.: Familier og Børn, Ledelse eller arbejdet i Grupper & Team

Eksamination & Certificering

Du medbringer en optagelse af et stykke løsningsfokuseret praksis fra din arbejdshverdag, som du mener repræsenterer det, du har lært på DLI. For at bestå eksaminationen skal du demonstrere at have tilegnet dig solid viden om løsningsfokuserede grundantagelser, principper og teknikker og i øvrigt være i stand til at arbejde løsningsfokuseret på måder, der afspejler dine personlige kompetencer og foretrukne måder. Dernæst formulerer du de ideer og refleksioner, der følger første del af eksaminationen. Således evaluerer eksaminationen ikke bare dit kendskab til og brug af løsningsfokuserede principper og teknikker, men også din evne til at reflektere over egen praksis i en løsningsfokuseret ramme, ligesom din unikke måde at forstå og udøve løsningsfokuseret teori og praksis på, belyses.

Certificering som Advanced Solution-Focused Practitioner gives ved dokumenteret 100 timers løsningfokuseret praksis (50 timers samtale logs + 50 timers ordinær registrering), modtaget ti timers ekstern supervison samt bestået eksamen. For at sikre, at alle har mulighed for at nå dette, kan man gå til eksamen på 2 forskellige tidspunkter indenfor en 3 måneders periode. Således kan hvert niveau strække sig fra 9 til 12 måneder.