Den Digitale Dagbog

Kurset har til formål at sikre, at du opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder i at etablere og anvende den digitale dagbog, der er det medie, der forbinder udviklingssamtaler med det levede liv. Den digitale dagbog er således et redskab til at udvikle og forankre dit forandringarbejde med mennesker.  

Varighed:

Kurset indeholder 2 undervisningsdage og 1 opfølgnings-/træningsdage efter én måned, hertil kommer hjemmeopgaver og litteraturlæsning, så kurset i alt har et omfang på 33 timer. At deltagerne mestrer praksisdelen sikres ved at de studerende skal medbringe eget digitalt materiale, f.eks. i form af sms-dialoger på træningsdagen. Denne tætte kobling mellem teori og praksis sikrer en høj kvalitet.

Indhold:

Undervisningsdagene består af en kortere indføring i løsningsfokuseret teori og metode, herunder fokuseres på de forhold, der gør sig særligt gældende for udviklingssamtaler. I løbet af dagene introduceres du for grundlæggende løsningsfokuserede antagelser om kommunikation, analog og digital ligesom du vil præsenteres for mikroanalysen og dens teknikker til at analyse udviklingssamtaler. Med andre ord vil du stifte bekendtskab med løsningsfokuserede perspektiver på, hvad digitale udviklingssamtaler kan bruges til, og hvordan de kan formes. Den Digitale Dagbog med alle dens facetter gennemgås og vi behandler de forskelllige potentiale, der er for brugen af sammen. Som forberedelse til undervisningsdagene udleveres artikler, der vil danne afsæt for dagenens indhold. 

Efter ca 1-2 måneder samles vi på en opfølgningsdag, hvor vi udveksler praksiserfaringer, udfordringer og succes'er samt på træningsdagen arbejder og analyse på det digitale materiale den enkelte har medbragt. Det er således dage, hvor du omsætter din viden om Den Digitale Dagbog og læringsdesignet bygges op, så alle arbejder på egne sms'dialoger såvel som de andres, når vi mødes. Dette er med henblik på at sikre optimale progressionsmuligheder og skabe et kursus af høj faglig kvalitet. 

Deltagere, der har deltaget aktivt med sms'er og litteraturlæsning, og været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager et afsluttende bevis.  

Pris: 

Samlet pris for kurset er 4.500 kr. ex. moms pr. person. Rekvireres kurset af en arbejdsplads forhandles særskilt pris. 

Dato: 

Kurset afvikles mandag d. 12. og tirsdag d. 13. juni med opfølgningen torsdag d. 17. august, alle dage kl. 9-16.

Tilmelding: 

Gå til siden med "tilmelding", hvor du også finder praktiske oplysninger.