_60P0669_B_sh.jpg

Anne-Marie Wulf

Uddannet socialrådgiver med diplomuddannelser i systemisk familieterapi og løsningsfokuse-ret teori og metode. Gennem mere end 25 år har jeg arbejdet i kommunalt regi som både rådgiver, terapeut og leder og været selvstændig siden 2009.

I 2004 blev jeg introduceret til den løsningsfokuserede tilgang, hvis principper og tænkning jeg siden har arbejdet efter og tilstræbt at udvikle og forfine.  Jeg er en erfaren praktiker med årelang praksis i undervisning, terapi, coaching og supervision, hvor målet har været at samskabe forandringsprocesser, så den enkelte får fokus på egne styrker, ny forståelse og indsigt.  Medstifter af Dansk Netværk af Løsningsfokuserede Praktikere i 2012 samt af www.loesningsfokus.info.

I 2017 Master i pædagogisk udviklingsarbejde med speciale omkring udvikling og forandring gennem et mikroanalytisk syn på det sprog, vi anvender på elektronisk og sociale medier, særligt med fokus på sms-dialoger; hvordan kan tekstdialoger anvendes i socialt arbejde?

Siden september 2014 har jeg været Boardmember of European Brief Therapy Association (EBTA), hvor jeg er chairman i Conference Task Group og aktiv i International Cooperation Task Group, der skaber worldwide netværk mellem løsningsfokuserede praktikere. Siden 2017 ligeledes Boardmember i International Alliance of Solution Focused Training Institutes (IASTI), der arbejder på at sikre et højt fagligt internationalt trænings- og undervisningsmiljø gennem akkreditering. 

 

Karin Pharès - konsulent

Uddannet cand. mag. pæd. og har med udgangspunkt i mine  diplomuddannelser i henholds-vis systemisk familieterapi og løsningsfokuseret teori og metode, specialiseret mig i at arbejde med udvikling og forandring. Herudover er jeg master i videnskabsteori, forskning og praksis.

Da jeg gennem mine 18 år i det pædagogiske felt har arbejdet med unge og børnefamilier i udsatte positioner, og min praksis har været præget af koncept- og metodeudvikling, kan jeg i dag sige, at jeg har oparbejdet en bred vifte af erfaringer med på forskellig vis at arbejde med udvikling, læring og forandring. Udover unge- og familiearbejdet har jeg erfaring med at undervise, coache, supervisere samt afholde workshops og foredrag.

Fokus for mine uddannelser har været det samme som i min praksis, nemlig spørgsmålet om, hvordan vi gennem kollaborative samarbejdsprocesser kan skabe læring, udvikling og forandring. Siden 2004 har jeg været optaget af at forme dette arbejde gennem et løsningsfokuseret perspektiv, da den løsningsfokuserede tilgang i høj grad er med til at skabe arbejdsglæde og i det hele taget stemmer godt overnes med, hvad der er vigtigt for mig i mit arbejde, nemlig den samarbejdende tilgang og utraditionelle tænkning, som giver mig mulighed for at arbejde lystfuldt og ressourceorienteret.