Workshop om samtaler med børn - d. 6. og 7. November 2019

Workshoppen formidler en teoretisk viden og praktiske færdigheder i at planlægge, forberede og afholde løsningsfokuseret samtaler med børn. Det er to dage med konkrete redskaber, tips og tricks, direkte til at implementere og bruge i dine samtaler.

Indhold:

Workshoppen består af undervisning, hvor læringsdesignet er bygget op over en tæt kobling mellem teori og praksis. For at skabe et tilbud af høj faglig kvalitet består undervisningen af et vekselvirkning mellem oplæg, film og øvelser, hvor den enkelte for arbejdet med de konkrete samtaleredskaber.  Indførende undervisning i løsningsfokuseret teori og metode, særligt fokuseres på de forhold, der gør sig gældende for arbejdet med børn og deres omsorgspersoner.

I løbet af dagene introduceres du for grundlæggende løsningsfokuserede antagelser om samtaler med børn, ligesom teknikker og redskaber til at engagere børnene i løsningsfokuserede samtaler og måder at medtænke barnets omsorgspersoner gennemgås. Med andre ord vil du stifte bekendtskab med løsningsfokuserede perspektiver på, hvordan man kan knytte an til børns sproglighed og kreativitet samt hvordan man kan inddrage netværk. Materiale udleveres, så den enkelte efterfølgende kan fordybe sig yderligere.

FAQ:

Målgruppe: kurset henvender sig til professionelle, der sidder i myndighedsfunktion såvel som foranstaltningsfunktion, dvs. har samtaler der centrerer sig om at skabe og understøtte forandringsprocesser i familier.

Deltagere, der har deltaget aktivt med film og litteraturlæsning samt været tilstede mindst 80 % af tiden, modtager deltagerbevis. 

Pris: 1.800 kr. ex.moms pr.pers., - prisen inkluderer materiale samt forplejning på undervisningsdagene.

Maks. antal deltagere: 12

Undervisningssted: DLI’s lokaler på Vangedevej 225, 2870 Dyssegård (LØFT-huset)

Tilmelding: følg linket - tilmeldingsfrist senest d. 25. Oktober 2019.

Undervisere: Anne-Marie Wulf, Familieterapeut, Master i Pædagogisk Udviklingsarbejde samt IASTI-akkrediteret underviser, founder af DLI.