Dansk Løsningsfokuseret Institut er akkrediteret på følgende baggrund:

logga-kopia-300x297.png
 1. Præsentation og beskrivelse af uddannelsen, dens opbygning og struktur, undervisnings- og læringsdesigns samt anbefaling af litteratur.

 2. Præsentation og beskrivelse af primær underviser, Anne-Marie Wulf, med dokumentation af mindst fem års undervisningserfaring samt solid løsningsfokuseret uddannelsesbaggrund.

 3. Bestyrelsen i IASTI har undersøgt i hvilken grad Anne-Marie efterlever etiske standarder i eget land, og har vurderet hende som værende i “good standing”.

 4. Præsentation og beskrivelse af sekundær underviser, Karin Pharés, der har tre års erfaring i at undervise.

 5. Anbefalinger /recommendations fra fem arbejdspladser, hvor Anne-Marie Wulf undervist og superviseret.

For at opretholde akkrediteringen skal underviserne løbende:

 1. Afvikle workshops på internationale konferencer.

  • Shifting from either/or to both/and - or how come it’s not relevant to talk about SF 1.0, 2.0 or 3.4 på den svenske SF-konference af Anne-Marie Wulf i 2018.

  • Solution Focused Multi Familytherapy på EBTAs konference i 2018 (Karin & Anne-Marie)

  • How to stay in longterm collaboration på verdenskonference i 2017 (Karin & Anne-Marie)

  • The Digital Diary and how to use text messages in dialogues (speech) på verdenskonferencen 2017 (Anne-Marie).

  • Solutionfocused Mentoring- the danish model på den britiske konference, UKASFP 2015 (Anne-Marie)

 2. Skrive artikler, nationalt og internationalt og aktivt bidrage til udviklingen af den løsningsfokuserede tilgang.

  • Working as a solution focused mentor - how we do and what we do udgivet i artikel samlingen “Making Waves - Solution Focused Practice in Europe. EBTA 25 anniversary conference book” (Anne-Marie Wulf, 2018)

 3. Opretholde en klinisk praksis, det vil sige samtaleforløb med klienter, borgere,

 4. To ensure that the IASTI member institutes provide a high quality training program in the solution-focused approach IASTI have in place a process of peer institute quality control.

stamp_accredited_teaching_inst_print.jpg